PAWEŁ GOGULSKI - Przewodniczący Rady Miejskiej

PAWEŁ GOGULSKI Przewodniczący Rady Miejskiej

Wykształcenie średnie.
Od 1994 roku radny Gminy Poddębice. W latach 1998-2002 członek Zarządu Miejskiego, a od 2006 roku przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach.

PIOTR SĘCZKOWSKI – Burmistrz Poddębic

PIOTR SĘCZKOWSKI – Burmistrz Poddębic

Wykształcenie wyższe – politologia i nauki społeczne.
Studia podyplomowe – public relations, organizacja pracy społecznej.
Od 1999 roku w administracji samorządowej.

ELŻBIETA KRÓL – Sekretarz Poddębic

ELŻBIETA KRÓL – Sekretarz Poddębic

Wykształcenie wyższe – zarządzanie w administracji publicznej.
Od 1996 roku w administracji samorządowej.

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK – Skarbnik Poddębic

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK – Skarbnik Poddębic  

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Studia podyplomowe: organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego.
Od 1990 roku w administracji samorządowej.