I sesja nowej Rady Miejskiej

I sesja nowej Rady Miejskiej

Odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Poddębicach kadencji 2018-2023.

Wybrani 21 października 2018 roku Radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrali ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję Przewodniczącego pełnił będzie Paweł Gogulski. Wiceprzewodniczącymi zostali Paweł Plewiński i Sławomir Stelmasiak, którzy także w latach 2014-2018 piastowali to stanowisko.

Na pierwszej sesji nowej Rady ślubowanie złożył również Piotr Sęczkowski, który po raz czwarty został Burmistrzem Poddębic.