Informacja

Informacja

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców w sprawie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Poddębice”, dotyczącego instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz wymiany pieca na pellet, uprzejmie informujemy, że Gmina Poddębice została wezwana do uzupełnienia wniosku  w związku z oceną formalną.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego termin zakończenia oceny formalnej przesunięto do dnia 11 marca 2019 roku, natomiast termin zakończenia oceny merytorycznej przesunięto na maj 2019 r. Dopiero po zakończeniu oceny merytorycznej okaże się, które podmioty ubiegające się o dofinansowanie otrzymają wparcie ze środków Unii Europejskiej.