Mikołajkowe spotkanie 5-15 Hufca Pracy

Mikołajkowe spotkanie 5-15 Hufca Pracy

Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wraz z Wychowawcą Katarzyną Wajman odwiedzili poddębickich pracodawców i podopiecznych Hufca Pracy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Wyróżniający się zaangażowaniem w działania Hufca Pracy, właściwą postawą podczas zajęć praktycznych i szkolnych, a także dobrymi wynikami w nauce uczestnicy z terenu Poddębic otrzymali z rąk Komendanta Hufca świąteczne upominki.

Komendant Hufca złożył  serdeczne życzenia pracodawcom, podopiecznym a także ich rodzinom.

 

Natomiast w ramach projektu „Życie jest cudem – Boże Narodzenie w rodzinie OHP”, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak wraz z wychowawcą Katarzyną Wajman spotkali się w Poddębicach z młodocianymi matkami. (zdjęcia: 3, 4, 5)

Pomysłodawcą projektu “Życie jest cudem. Boże Narodzenie w rodzinie OHP” jest Komenda Główna OHP, a patronat nad nią objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta- Komendant Hufca 5-15 w Zduńskiej Woli odczytał życzenia: „Aby te święta były święte- pełne wiary, nadziei i miłości, a nadchodzący rok 2019 przyniósł wiele trafnych decyzji, a Rodzinom codzienne radości” oraz wręczył młodocianym matkom upominki dla dzieci.
(Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman)