1. Budowa drogi Dzierzązna-Izabela-Borzewisko-Balin

– w ramach zadania powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku prawie 5 km;
– dodatkowo w Izabeli na skrzyżowaniu z Borzewiskiem pojawił się chodnik i oświetlenie drogowe;
– przedsięwzięcie warte prawie 2 mln zł udało się przeprowadzić dzięki wsparciu środków zewnętrznych – zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 0,9 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także 0,4 mln zł z funduszu rolnego. Wkład finansowy w budowę drogi miał również Powiat Poddębicki.