Kałów, 13.06.2024 r.
Zamawiający informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 8 (projekt umowy) do zapytania ofertowego z dnia 06.06.2024 r. na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”. Powyższa zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążąca przy składaniu ofert. W załączeniu nowy załącznik.   Plik do pobrania 

Zał. nr 8 - projekt umowy

Zapytanie ofertowe na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem” (pliki do pobrania)

Zapytanie ofertowe - fumigacja Kałów

Zapytanie na malowanie kościoła
Pozwolenie na budowę
Program prac konserwatorskich elewacja
projekt architektoniczno - budowlany opis 1
Projekt umowy
Przedmiar robót
strony tytułowe
1_ELEWACJA ZACHODNIA
2_ELEWACJA PÓŁNOCNA
3_ELEWACJA WSCHODNIA
4_ELEWACJA POŁUDNIOWA
informacja bioz
Pozwolenie ŁWKZ na prowadzenie prac
MX-3071_20240614_080120