I Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

II Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

III Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

IV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

V Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

VI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

VII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

IX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

X Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XL Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

L Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

 

 

LIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :

 

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach :