Budynek Urzędu

URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACH
ul. Łódzka 17/21,
99-200 Poddębice,
woj. łódzkie
tel.: 438710702
e-mail:  gmina@poddebice.pl
NIP: 828-10-01-170 REGON: 000524275
Urząd Miejski w Poddębicach – Kancelaria gmina@poddebice.pl
Burmistrz Poddębic burmistrz@poddebice.pl
Sekretarz Poddębic sekretarz@poddebice.pl
Skarbnik Poddębic skarbnik@poddebice.pl
Biuro Rady Miejskiej rada@poddebice.pl
Radca Prawny radca@poddebice.pl

Referat Finansowy

Anna Pawlak a.pawlak@poddebice.pl
Aneta Chmielecka a.chmielecka@poddebice.pl

Referat Organizacyjny

Informatycy it@poddebice.pl

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 Małgorzata Dąbrowska m.dabrowska@poddebice.pl
 Anna Rosiak a.rosiak@poddebice.pl

Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych

Emilia Kaczmarek – kierownik e.kaczmarek@poddebice.pl
Magdalena Jaworska m.jaworska@poddebice.pl
Iwona Owczarek i.owczarek@poddebice.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych

Wioletta Gawrysiak – kierownik w.gawrysiak@poddebice.pl
Grzegorz Plewiński g.plewinski@poddebice.pl
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska rolnictwo@poddebice.pl
Referat Organizacyjny – Wojskowy, OC wojsko@poddebice.pl
Referat Gospodarki Nieruchomości i Urbanistyki urbanistyka@poddebice.pl
Urząd Stanu Cywilnego usc@poddebice.pl