3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niewieszu

– w nowym kontenerowym budynku stacji znajdują się filtry, aerator i wewnątrzobiektowe rurociągi wodno-kanalizacyjne. Tuż obok powstał zbiornik retencyjny wody czystej o pojemności 250 m3. Wydajność stacji w sieci wynosi 85 m3/godz. Teren jest ogrodzony i monitorowany.
– zakupiony został także samochód asenizacyjny. Auto z beczką o pojemności 10 m3 posłuży do odbioru nieczystości z terenu miasta i gminy, a dodatkowo posiada możliwość opróżniania toalet.
– łączna wartość inwestycji to 1,9 mln zł. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z PROW.