Nazwa zadania: “Budowa ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach”

Wartość zadania: 6 638 457,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 983 074,00 zł

Zadanie obejmuje budowę ulic: Sosnowej, Brzozowej i Klonowej w Poddębicach.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy Poddębice, w szczególności jej terenów inwestycyjnych i ośrodków gospodarczych, dzięki podniesieniu standardów technicznych dróg i poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie obejmuje:

  • budowę chodnika usytuowanego przy jezdni o szerokości  przystanek autobusowy  ≥  2,0 m
  • budowę przystanku komunikacyjnego
  • wykonanie oznakowania poziomego
  • ustawienie znaków drogowych
  • budowę oświetlenia ulic
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę kanału technologicznego

Efekty projektu:

  • długość wybudowanych dróg gminnych 1,15 km
  • liczba przebudowanych skrzyżowań 5 szt