Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice nagrodzone przez architektów!

Kompleks geotermalny w Poddębicach zajął I miejsce w Konkursie Architektonicznym. Autorzy projektu „Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice” Piotr Dominiczak oraz Mariusz Szczuraszek otrzymali Nagrodę Starosty Ostrowskiego. Kapituła złożona z przedstawicieli Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oceniła poddębicki kompleks geotermalny jako ciekawy, multifunkcyjny budynek o nowoczesnej bryle i formie architektonicznej. Projekt oprócz głównych założeń realizuje […]

Informaja

Burmistrz Poddębic przypomina, że zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do […]

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Burmistrz Poddębic informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice, iż zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, duże AGD, RTV) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie objazdowej – wystawki przed posesją. Należy zatem pamiętać, aby do godziny 6.30 wystawić ww. odpady przed posesje w następujących terminach: TEREN […]

Doczekaliśmy się… Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice oficjalnie otwarte!

Kompleks siedmiu basenów wewnętrznych i zewnętrznych czynny jest codziennie w godz. 10-22. Do dyspozycji jest jedyny w Polsce zasilany wodą termalną basen olimpijski o długości 50 metrów. Cały obiekt nie tylko jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ale posiada elementy służące leczeniu schorzeń. Przygotowany został specjalny basen ścian wodnych, do którego można wjechać na wózkach dla […]