3. Budowa wymiennikowni geotermalnej wraz z siecią ciepłowniczą w Poddębicach

– sieć zasilana ciepłem geotermalnym oplecie ul. Mickiewicza (obiekty sportowo-rekreacyjne, liceum, pałac), ul. Polną (gimnazjum, zespół szkół ponadgimnazjalnych) i ul. Zieloną; – w ramach inwestycji doprowadzona zostanie woda termalna do poddębickiego szpitala w celu prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i balneologicznych; – koszt zadania: 8 mln zł, w tym 50% dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

1. Rekultywacja składowiska odpadów w Poddębicach

– zadanie polegało na: odspojeniu odpadów i przykryciu ich ziemią izolacyjną, uszczelnieniu pryzmy wierzchowiny i skarp matami bentonitowymi, pokryciu mat warstwą drenażową, warstwą glebową i humusem. Następnie wykonane zostało odwodnienie geodrenażem i rowami opaskowymi do zbiorników odparowujących. Dla odgazowania wykonano pięć  studni gazowych, a w ramach rekultywacji biologicznej wysiano mieszankę traw. – wartość inwestycji: 2,2 mln zł, w […]