3. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy

– inwestycja objęła budowę wodociągu w Pudłówku oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Porczynach, powstanie sieci wodociągowej w Bałdrzychowie, Niewieszu Kolonii, Podgórczu, Borkach Lipkowskich, a także rurociągu tłocznego w Sworawie i Poddębicach oraz monitoringu dla stacji uzdatniania wody w Niewieszu i Niemysłowie; – 75% dofinansowania z PROW oraz 483 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi; – całość zadania: […]

2. Rewitalizacja centrum miasta

– budowa fontanny, którą tworzy 11 dysz; wysokość strumienia wynosi od 0,5 do 2,2 metra; koszt inwestycji: 0,5 mln zł; – powstanie pijalni wód termalnych/teatru integracji na bazie kościoła ewangelicko-augsburskiego z widownią na ponad 100 osób; 6 kranów pijalni wód; – pojawiły się nowe nawierzchnie na ulicach i chodnikach oraz ścieżki rowerowe na odcinku od ul. Sienkiewicza do […]

1. Budowa drogi Góra Bałdrzychowska-Feliksów

1. Budowa drogi Góra Bałdrzychowska-Feliksów- 4,7-kilometrowy asfaltowy odcinek, chodnik o długości 150 metrów, wymiana oświetlenia ulicznego; – koszt inwestycji 2,6 mln zł, w tym 50% dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 935 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego; w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 935 tys. zł […]