6 milionów na modernizację ul. Zielonej

2,7 mln zł przyznał Wojewoda Łódzki na przebudowę ul. Zielonej. Pozostałą część stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Poddębice. Zaplanowana na 2017 rok inwestycja samorządu znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej. Wysokość dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosi 50%. […]

Archiwum

Poddębice, dnia 13.04.2017 r. Nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji W związku z przystąpieniem do realizacji założeń Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami programu w skład zespołu wchodzi: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kierownik […]