Archiwum

Poddębice, dnia 13.04.2017 r. Nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji W związku z przystąpieniem do realizacji założeń Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami programu w skład zespołu wchodzi: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kierownik […]