Udostępnienie terenów inwestycyjnych Gminy Poddębice – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111020E

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Poddębice. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

– Poprawa warunków transportowych na obszarze Gminy Poddębice, poprzez przebudowę
i rozbudowę drogi gminnej nr 111020E;

– Poprawa dostępności do istniejących terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Poddębice, poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 111020E;

– Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, m.in. poprzez utworzenie chodników i ścieżek rowerowych, zamontowanie oświetlenia drogowego, zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego;

– Zwiększenie jakości użytkowania drogi objętej projektem poprzez wykonanie kompleksowych prac budowlanych;

– Zapewnienie bezpiecznego i płynnego systemu komunikacyjnego do terenów inwestycyjnych gminy.

Główne efekty projektu:

  • Długość wybudowanych dróg gminnych – 0,20 km;
  • Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,27 km
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,37 km.

Wartość projektu:  4 392 759,73 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 2 525 926,08 PLN

PROJEKT REWITALIZACYJNY – Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023

Droga przed, w trakcie i po przebudowie