Data erygowania: 1451 r. (abp gnieźnieński Władysław z Oporowa herbu Sulima)

Historia budowy kościoła i jego architektura: Kościół pw. Wszystkich Świętych wystawiony ok. 1450 r. przetrwał do 1786 r. Kościół obecny św. Mikołaja wystawiony w 1786 r. z fundacji Sulimierskich. W 1869 r. kościół gruntownie odnowiony. W czasie powtórnej odnowy w 1912 r. powiększony. Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, zwrócony prezbiterium na północ. Na planie krzyża z krótkimi ramionami bocznymi i z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Wewnątrz dwie pary słupów, oddzielających wąskie nawy boczne, podtrzymujące sklepienia kolebkowe.

Wyposażenie kościoła: Ołtarz główny z XVIII w. z obrazem św. Mikołaja i rzeźbami świętych, ołtarze boczne z XVIII w. barokowe z obrazami św. Jana Nepomucena z XVII w. i krucyfiksem z XVII w. oraz obrazem św. Anny z pocz. XIX w. Rokokowe organy z figurami aniołów grających na trąbach; chrzcielnica rokokowa z 1800 r. Feretron z rzeźbą Matki Boskiej Różańcowej oraz feretron z obrazem – Zaślubiny Józefa z Maryją. Dzwonnica z końca XVIII w. konstrukcji słupowej, oszalowana, barokowa.


Parafia Swiętego Mikołaja Biskupa i Świętego Stanisława Biskupa w Kałowie
Kałów 10
99-200 Poddębice
tel. 43 678-26-66