Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Dyrektor: Jarosław Terlecki
Adres: ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-30-47

Poddębickie LO zostało utworzone w marcu 1945 roku jako pierwsza w historii miasta szkoła średnia. Ważną datą w życiu szkoły było nadanie jej imienia patronki Marii Konopnickiej w dniu 10 czerwca 1961 r., która część swojego życia związała z Poddębicami i sąsiednimi miejscowościami.
Młodzież poddębickiego LO ma do wyboru profilowane klasy z rozszerzoną podstawą programową z: matematyki i fizyki, matematyki i geografii, matematyki i biologii, biologii i chemii oraz języka polskiego i historii. W trakcie trzyletniej nauki uczniowie przyswajają sobie jeden język obcy wybrany jako kontynuację i drugi od podstaw (j. angielski lub j. niemiecki).
Do szkoły uczęszcza młodzież niepełnosprawna i planuje się stworzyć klasę integracyjną.
W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów. Istnieją tu m.in. kółka: matematyczne, fizyczne, dziennikarskie, filmowe, polonistyczne, europejskie, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne i informatyczne.