Pałac i park dworski w Golicach usytuowany jest około 5 km od centrum Poddębic.

Historia:  majątek Golice, a właściwie Dobra Ziemskie Golice z przyległościami Małe, Tarnówka,  Mrowiczna datują się na 1100 rok, kiedy to w wyniku nadania ziem przez trzecią żonę Władysława I Hermana kanonikom z kapituły krakowskiej, tereny w pobliżu Poddębic otrzymał kanonik Goli. Jego potomkowie założyli na tym terenie siedzibę obronną, a jej relikty w postaci wyniosłego kopca o średnicy ok. 25m i wysokości ok. 4m otoczonego fosą, położone są 300 m na południe od XIX wiecznego Pałacu. Na terenie majątku Golice w maju 1848 roku podczas prac polowych wyorano naczynie z kilkuset sztukami monet piastowskich. Znalezisko to jest jednym z 13 skarbów, które zainicjowały i stanowią do dziś ważny materiał dla numizmatyki tego okresu Polski. Ostatnim właścicielem majątku był od 1923 roku Tadeusz Wehr, po wojnie dobra zostały znacjonalizowane. Obecnie, od 2007 roku pozostałości Pałacu i przylegającego zabytkowego parku z pomnikami przyrody pozostają w prywatnych rękach i zostały pieczołowicie zrewitalizowane.

99-200 Poddębice, Golice 18

tel: 737 343 004

Mail: palacwgolicach@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/PalacwGolicach/