KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W PODDĘBICACH

Zwany ewangelickim lub ,,kościołem niemieckim”, położony jest w centrum Poddębic, w północnej części parku. Zamiar wzniesienia kościoła ewangelickiego w Poddębicach zrodził się w latach 20. XIX w., jednak dopiero w latach 40. XIX w. rozpoczęto prace budowlane. Kościół ewangelicki został erygowany przez dziedzica Zakrzewskiego w 1849 r. stosownym aktem prawnym.

Jest to budynek z czerwonej cegły przykryty dwuspadowym dachem z wieloboczną sygnaturką w szczycie. Prezbiterium zamknięte prosto. Kościół jednonawowy z chórem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane, fundamenty kamienne, słupy wewnętrzne drewniane, konstrukcja stropów drewniana. Obiekt założony na planie prostokąta, jednoprzestrzenny z dachem symetrycznym dwuspadowym.

Na szczególną uwagę zasługuje dzwonnica murowana, obecnie otynkowana, w kolorze białym, przykryta hełmem. Architektura obiektu posiada cechy historyzujące.

W związku z rozwojem geotermii oraz rewitalizacją centrum miasta, od 2014 roku w budynku znajduje się Pijalnia Wód Termalnych – Teatr Integracji.

PIJALNIA WÓD TERMALNYCH W PODDĘBICACH

Poddębicka woda termalna pochodzi z ujęcia Poddębice GT-2. Wydobywana jest z głebokosci 2101m i ma 27 tys. lat. Szczególnym walorem tej wody jest jej wysoka temperatura: 72ºC w miejscu ujęcia i pierwotna czystość pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Woda ma charakter wodorowęglanowo-sodowo-wapniowy. Jest hipertermalna i niskozmineralizowana.

Z dobrodziejstw poddębickiej wody termalnej korzystać może każdy, bez względu na wiek. Picie jej poprawia samopoczucie, obniża stres. Odczyn pH=7 oraz niska twardość i obecne w tej wodzie związki krzemu są korzystnymi walorami powodującymi lepsze nawodnienie i oczyszczenie organizmu z substancji wydalanych. Woda dostępna w Pijalni wpływa dodatnio na regulacje przemiany materii oraz stanowi zródło uzupełnienia organizmu w składniki mineralne.


Pijalnia Wód Termalnych – Teatr Integracji

czynna od środy do piątku w godzinach 12:00 – 17:00

soboty- niedziele w godzinach 10:00-18:00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ul. Mickiewicza 9/11
99-200 Poddębice Pałac I piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
pdkis@op.pl
tel. +48 517 667 947
www.pdkispoddebice.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.