Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach rozpoczęło swoją działalności dnia 01.08.1999r.
ul. Łódzka 108
Poddębicach.
Tel. 43 678 23 04
e-mail: prdsa@poddebice.info
Władze Spółki stanowi Zarząd z Prezesem mgr inż. Grzegorzem Spławskim.


Przedmiotem działalności Spółki jest:
– budowa dróg, ulic, placów
– remonty, poszerzenia nawierzchni gruntowych i bitumicznych
– wykonywanie odwodnienia jezdni
– wykonywanie chodników, placów, ścieżek rowerowych
– produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych (CM, SMA) dla wszystkich kategorii ruchu.


Na terenie zakładu funkcjonuje zmodernizowana w 2005 roku Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 120 ton/h z cyfrową kontrolą procesów produkcji.
Spółka jest także w posiadaniu własnej stacji paliw, oferujemy najwyższej jakości paliwa, oleje, smary w atrakcyjnych cenach.
W lipcu 2003 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach jako pierwsze w Powiecie Poddębickim uzyskało certyfikat ISO 9001÷2000.