PROKSYMA
Mariusz Gapiński
ul. Łęczycka 52
99-200 Poddębice
tel./fax 43 678 81 55
kom. 603 570 100
biuro@proksyma.pl

Charakterystyka firmy:

– władze przedsiębiorstwa: właściciel – Mariusz Gapiński

– rok powstania: 2015 (kontynuacja działalności PHU MELBUD Wojciech Gapiński –
założonego w 1993r. przez Wojciecha Gapińskiego)

– wielkość zatrudnienia: ok. 20 osób

Przedmiot działalności zakładu:

Podstawowymi obszarami działalności firmy są melioracje oraz roboty
ziemne. Realizujemy również projekty z dziedziny budownictwa drogowego i
inżynierii środowiska.

Firma prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych.

Zrealizowane projekty:

– przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703

– wykonanie robót ziemnych przygotowawczych pod budowę parkingu oraz
budowa zbiornika retencyjnego dla JTI Polska w Gostkowie Starym

– budowa ciągów jezdnych na terenie zakładu PPHU ESTEX w Poddębicach

– budowa i remont ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza w Uniejowie