Publiczne Przedszkole w Poddębicach

Dyrektor: Magdalena Pańczyk
Adres: ul. Przejazd 19, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-31-28

Publiczne Przedszkole w Poddębicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Urząd Miejski w Poddębicach. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Sieradzu.
Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach na dwóch osiedlach – przy ulicy Przejazd 19 i ulicy Miłej 14/16, co jest udogodnieniem dla wszystkich rodziców. Dysponuje dużymi, jasnymi salami, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Oba budynki zostały zmodernizowane.
Wokół przedszkola znajdują się tereny zieleni, zadrzewione i zakrzewione. Ogródki przedszkolne wyposażone są w metalowe urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych, piaskownice i ławeczki do odpoczynku.
W placówce zorganizowane są grupy przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz grupa żłobkowa. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Mają możliwość korzystania z rytmiki, koncertów muzycznych, uczęszczają na zajęcia języka angielskiego, oglądają teatrzyki.
Przedszkole zapewnia dzieciom nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawą programową, dba o ich bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka, traktuje je indywidualnie i podmiotowo, wspomaga ich wszechstronny rozwój.