Referaty Urzędu Miejskiego w Poddębicach

– Referat Organizacyjny – kierownik Elżbieta Król

– Referat Finansowy – kierownik Elżbieta Kaźmierczak

– Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kierownik Cezary Makowski

– Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki – kierownik Anna Chmielak

– Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – p.o. kierownika Kamila Ścibior

– Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych – kierownik Emilia Kaczmarek

– Referat Funduszy Zewnętrznych – kierownik Wioletta Gawrysiak

– Urząd Stanu Cywilnego – kierownik Elżbieta Gapińska

– Biuro Rady Miejskiej – Małgorzata Solarek

– Samodzielne stanowiska: stanowisko radcy prawnego, stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Zakres zadań poszczególnych referatów został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.