Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

Dyrektor: Sebastian Bamberski
Adres: ul. Polna 36, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-41-56

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach to największa placówka oświatowa w powiecie poddębickim. Od roku 2005 szkoła ma swojego patrona – Lotników Polskich, który został ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2005 r. W związku z nadaniem imienia szkole oraz ustanowieniem nowego sztandaru w placówce odbyła się oficjalna uroczystość, na którą przybyło wielu zaproszonych gości, w tym weterani polskiego lotnictwa na czele z majorem pilotem Jerzym Menclem oraz ich rodziny.
W szkole oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są kółka przedmiotowe: polonistyczne, plastyczne, taneczno–teatralne, komputerowe i z edukacji ekologicznej. Prowadzona jest też terapia logopedyczna i pedagogiczna.
W szkole funkcjonuje klasa integracyjna. Szkoła posiada akces do sieci szkół promujących zdrowie. W ramach programu stałą imprezą jest “Światowy dzień bez papierosa”. Szkoła posiada również certyfikat ,,Szkoły z klasą”. Jej uczniowie corocznie uczestniczą w różnorodnych konkursach: plastycznych, poetyckich, ortograficznych, matematycznych, językowych, ekologicznych oraz muzycznych.
W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy TROPS, którego członkowie osiągają znaczące sukcesy w zawodach rangi regionalnej i ogólnokrajowej.