Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie

Dyrektor: Jarosław Ignaczak
Adres: Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice
Tel: (0-43) 678-30-43, fax: 678-91-43

Szkoła w Bałdrzychowie ma 100-letnią tradycję. Jej historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Zanim powstał pierwszy szkolny budynek, nauka odbywała się w wynajmowanych lokalach. Pierwsza pisemna wzmianka o szkole sięga roku 1902, kiedy to pojawia się nazwisko nauczyciela Leona Góreckiego, który od roku 1905 zaczął uczyć w języku polskim (wcześniej nauka odbywała się w języku rosyjskim, gdyż Bałdrzychów i okolice leżały w granicach zaboru rosyjskiego).
Pierwszy szkolny budynek powstał prawdopodobnie w roku 1908, a jego fundatorami były wsie: Bałdrzychów, Podgórcze i Busina. Obecny budynek Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie został oddany do użytku we wrześniu 1958 roku. W roku 2004 budynek szkolny, którego stan techniczny był zły, został gruntownie odremontowany.
Szkoła posiada certyfikat “Szkoły z klasą”. Ponadto jej uczniowie corocznie biorą udział w akcjach ogólnopolskich: “Sprzątania Świata”, “Zachowaj trzeźwy umysł”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz innych, organizowanych przez instytucje z terenu powiatu, kraju i województwa. Wychowankowie szkoły biorą udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach zajmując wysokie miejsca (awans do II rundy Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Cola Cup w 2003, 2004 r., III miejsce w ogólnopolskich Biegach Zwycięstwa w 2004 r.) oraz mają osiągnięcia w konkursach wiedzy i konkursach artystycznych.