Na terenie Gminy Poddębice funkcjonują szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Planowana jest trasa szlaku konnego. W roku bieżącym nastąpi jego otwarcie. Szlaki mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie wiedzy o regionie. Sieć szlaków turystycznych ma łączyć najatrakcyjniejsze krajoznawczo miejsca, z uwzględnieniem bazy gastronomicznej i noclegowej.

Na terenie Gminy Poddębice posiadamy:
1. Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej Poddębice-Bronów. (kolor niebieski)
Przewiduje się przebudowę istniejącego szlaku. Trasa zostanie zmieniona tak, by przechodziła przez Rezerwat Dąbrowa Napoleonów i omijała tereny podmokłe. Szlak będzie oznakowany jako pieszy z możliwością przejazdu rowerem.

Mapa szlaku pieszego

Mapa szlaku pieszego

2. Szlak rowerowy „Do Gorących Źródeł”. (kolor niebieski)
Trasa szlaku przebiega przez Gminy: Poddębice, Dalików, Pęczniew, Uniejów, Wartkowice i Zadzim. Łączna długość wynosi 136,5 km. Po terenie Gminy Poddębice – 31 km.

3. Szlak rowerowy „Po Ziemi Poddębickiej”. (kolor zielony)
Długość szlaku wynosi 131,7 km. Na terenie Gminy Poddębice – 37,6 km.

Mapa szlaków rowerowych

Mapa szlaków rowerowych

 4. Szlak konny im. Mjr Henryka Dobrzyńskiego „Hubala” (projekt, kolor czerwony).
Projektowana trasa szlaku przebiega przez teren całego Województwa Łódzkiego w dwóch pętlach: zewnętrznej liczącej 1087 km i wewnętrznej – 270 km. Szlak skierowany jest dla miłośników turystyki i rekreacji jeździeckiej.

Mapa szlaku konnego

Mapa szlaku konnego