Fundusze Europejskie dla NGO

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020”. Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach i miejscowościach: Łowicz: 15 maja, w godzinach 13:00 – 15:15, Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łowiczu, ul. Długa […]

1. Rekultywacja składowiska odpadów w Poddębicach

– zadanie polegało na: odspojeniu odpadów i przykryciu ich ziemią izolacyjną, uszczelnieniu pryzmy wierzchowiny i skarp matami bentonitowymi, pokryciu mat warstwą drenażową, warstwą glebową i humusem. Następnie wykonane zostało odwodnienie geodrenażem i rowami opaskowymi do zbiorników odparowujących. Dla odgazowania wykonano pięć  studni gazowych, a w ramach rekultywacji biologicznej wysiano mieszankę traw. – wartość inwestycji: 2,2 mln zł, w […]