Pracownicze Plany Kapitałowe

Urząd Miejski w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wybór oferty nastąpi na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej […]