Kultura bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Dwudziestu siedmiu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: poddębickiego, łaskiego i zduńskowolskiego wzięło udział w eliminacjach do XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie 2017”. Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP, zagadnień z przepisów prawa pracy, a także propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności […]