I N F O R M A C J A

W związku z występującym zagrożeniem suszą, informujemy iż zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie strat przez gminną komisję niezwłocznie, nie później jednak do dnia 10 lipca 2019r. Wnioski o oszacowanie strat należy składać w tut. Urzędzie, pok. 210 Do […]