Gmina Poddębice posiada wiele walorów przyrodniczych, które w znacznym stopniu wpływają na atrakcyjność turystyczną tego regionu. Jedną piątą powierzchni naszej Gminy zajmują lasy – prawdziwa atrakcja dla grzybiarzy, zbieraczy jagód i amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu.

Na szczególną uwagę, zarówno ze względów krajobrazowych jak i przyrodniczych, zasługuje rezerwat przyrody „Dąbrowa Napoleonów”. Jest to rezerwat leśny znajdujący się przy trasie Poddębice-Uniejów. Został on utworzony w celu ochrony około stuletniej świetlistej dąbrowy oraz mieszanego boru z bujnym runem, w którym występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin.

Amatorom wędkowania i wypoczynku nad wodą można polecić stawy rybne w miejscowości Byczyna. W niedalekiej odległości od Poddębic, w miejscowości Niewiesz mieści się stadnina koni i boisko do minigolfa.

W naszej Gminie prężnie rozwija się agroturystyka. Powstało Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej, które zrzesza 24 gospodarstwa i oferuje noclegi, regionalne potrawy oraz inne atrakcje umilające wypoczynek.

Na terenie Gminy Poddębice funkcjonują szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Planowana jest trasa szlaku konnego. Szlaki mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie wiedzy o regionie. Sieć szlaków turystycznych ma łączyć najatrakcyjniejsze krajoznawczo miejsca, z uwzględnieniem bazy gastronomicznej i noclegowej.