Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dyrektor: Emilia Błaszczyk
Adres: Polna 13, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-31-13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przekształcił się z Zespołu Szkół Zawodowych, który jako samodzielna szkoła zaczął funkcjonować w 1991 roku.
Obecnie w ZSP można kształcić się w:
czteroletnim technikum w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego
– trzyletnim liceum profilowanym o profilu: ekonomiczno–administracyjnym, zarządzania informacją i usługowo–gospodarczym.
W ZSP działa również dwuletnia zasadnicza szkoła zawodowa, która uczy zawodu: sprzedawcy, lakiernika, blacharza, kucharza małej gastronomii, malarza–tapeciarza, kominiarza, pszczelarza, ogrodnika, betoniarza–zbrojarza, posadzkarza i kowala oraz trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa z nauką takich zawodów jak: krawiec, kuśnierz, tapicer, obuwnik, kaletnik, piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, monter elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, elektromechanik, elektryk, fryzjer, murarz, cieśla, kamieniarz, blacharz samochodowy, stolarz, fotograf, zegarmistrz, złotnik–jubiler, introligator.