Informacja dla rolników dotycząca suszy 2023

Informacja dla rolników dotycząca suszy 2023

Burmistrz Poddębic informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w okresie od 01 kwietnia do 10 lipca 2023 r. na obszarze Gminy Poddębice stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

W związku z powyższym, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1350), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy mogą do dnia 15 października 2023 r. składać wnioski bezpośrednio za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Wnioski w aplikacji będą mogli złożyć producenci rolni, którzy posiadają PROFIL ZAUFANY.

Jednocześnie informuję, że aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” nie jest jeszcze aktywna, jednak zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego, powinna ona zostać uruchomiona dla producentów rolnych w drugiej połowie lipca br.

W/w rozporządzenie przewiduje również możliwość dodatkowego oszacowania strat poprzez komisję gminną, ale tylko w przypadku, kiedy producent rolny nie zgadza się z wyliczonymi w aplikacji stratami, a uprawy nie zostały jeszcze zebrane
lub zlikwidowane.
W takim przypadku komisja dokona oceny strat podczas wizji
w terenie
i sporządzi raport oszacowania szkód.

Informacje dotyczące zagrożenia suszą na terenie Gminy Poddębice można uzyskać pod poniższymi linkami:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1011033/

https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w godz. pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 43 871-07-44, 43 871-07-04.