Absolwenci UTW odebrali dyplomy

Absolwenci UTW odebrali dyplomy

99 uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poddębicach zakończyło edukację w ramach przedsięwzięcia.

W Pijalni Wód Termalnych absolwenci podsumowali siedmiomiesięczny okres nauki oraz odebrali dyplomy.

Poddębiczanie uczęszczali na zajęcia ruchowe, komputerowe, muzyczne, plastyczne i lektorat z języka angielskiego.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie twierdzą, że na naukę nigdy nie jest za późno, a dzięki udziałowi w projekcie uzupełnili wiedzę oraz nabyli praktyczne umiejętności wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym.