Aktywator Społeczny

Aktywator Społeczny

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza rekrutację do konkursu „Aktywator społeczny” na przyznanie pakietu rozwojowego w wysokości do 5 000 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy:
– organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zgierskiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice;
– grupy nieformalne, składające się minimum z 3 osób fizycznych w rozumieniu przepisów KC uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zgierskiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice planujące utworzyć na tym obszarze podmiot ekonomii społecznej;

Szczegóły konkursu wraz z informacjami na temat kwalifikowalności podmiotów ubiegających się o wsparcie oraz wydatków w ramach pakietu rozwojowego znajdują się w regulaminie konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 16:00

Wniosek powinien być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90-558 Łódź

oraz elektronicznie na adres e-mail:

psieradzki@wsparciespoleczne.pl

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram działań

Regulamin konkursu

Wniosek – organizacje pozarządowe

Wniosek – osoby fizyczne