Asfalt w Szczytach

Asfalt w Szczytach

Będzie kolejna droga w Gminie Poddębice. Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał umowę na budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku Szczyty-Aleksandrówek.

– Infrastruktura drogowa na naszym terenie cały czas się rozwija i przybywa nowych kilometrów dróg. Ich liczba dzięki realizacji inwestycji ze Szczytów do Aleksandrówka zwiększy się o kolejne dwa – mówi Burmistrz Sęczkowski.

W ramach inwestycji poza jezdnią wykonane zostaną pobocza wzdłuż drogi, zjazdy do posesji, pojawi też się oznakowanie pionowe. Koszt przedsięwzięcia sięga 1,9 mln zł. Wykonawcą jest poddębicka firma PRD. Zadanie ma być przeprowadzone do końca sierpnia br.

– Mieszkańcy Szczytów i Aleksandrówka cieszą się, że droga w ich miejscowościach zostanie utwardzona. W poprzednich latach w naszym regionie w asfalt zmieniły się nawierzchnie gruntowe w Antoninowie, a także z Tumusina do Panaszewa – dodaje Tomasz Walczyk radny Gminy Poddębice.

Podpisanie umowy na budowę drogi