Będzie bezpieczniej w Pradze!

Będzie bezpieczniej w Pradze!

Oczekiwana od dawna inwestycja doczeka się realizacji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę z konsorcjum: PRDiM Czartki oraz PRD Poddębice na budowę obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703. Przewidziany koszt to 11,5 mln zł.

Ta wiadomość cieszy mieszkańców, którzy zgodnie potwierdzają, że obecnie przebiegająca przez wieś droga to gehenna. W Pradze mamy zwartą zabudowę, brak chodników i trzeba uważać, by bezpiecznie przejść przez ulicę. Obwodnica tej części wsi ma poprawić sytuację.

– Inwestycja w Pradze ułatwi życie lokalnej społeczności. W miejscowości występuje niebezpieczny układ komunikacyjny, nie ma poboczy, znajduje się łuk drogi wojewódzkiej ograniczający widoczność, stąd konieczność przebudowy trasy – wyjaśnia Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Kukliński.

Zadanie przewiduje powstanie odcinka, który połączy drogę wojewódzką nr 703 z drogą krajową nr 72. Budową ma być objęte 1,2 km drogi w nowym śladzie.

Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie i budowie trasy nr 703, budowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą krajową, przebudowie i rozbudowie fragmentu krajówki. Na nowym odcinku drogi powstanie skrzyżowanie z dotychczasowym przebiegiem drogi. Wraz z obwodnicą wybudowana zostanie dodatkowa jezdnia na potrzeby obsługi komunikacyjnej działek, powstaną chodniki i zjazdy. Zaplanowano także m.in. budowę ekranu akustycznego, nowego oświetlenia drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja ta jest bardzo ważna dla Gminy Poddębice.
– Mimo, iż to droga wojewódzka nasz samorząd zadeklarował udział w realizacji zadania poprzez wsparcie w kwocie 1,5 mln zł. Dziękuję Zarządowi Województwa Łódzkiego i radnym Sejmiku WŁ za decyzję o budowie obwodnicy, a radnym Gminy Poddębice za dofinansowanie – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
– Radni byli zgodni co do decyzji o przekazaniu środków na realizację przedsięwzięcia – informuje radna Rady Miejskiej Halina Tomczyk.

Powstanie obwodnicy to szansa na rozwój i rozwiązanie wielu problemów. Nowa droga z pewnością przyczyni się do poprawy płynności ruchu, którego natężenie w tym miejscu jest ogromne. Ponadto istnieje możliwość zagospodarowania po obu jej stronach terenu o powierzchni ponad 100 ha.

Droga wojewódzka nr 703 w Pradze