Będzie termomodernizacja remizy w Niewieszu

Będzie termomodernizacja remizy w Niewieszu

Trwają prace nad dokumentacją projektową zadania, polegającego na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu, będącego jednocześnie Centrum Społeczno-Kulturalnym.

Inwestycja, na przeprowadzenie której Gmina otrzymała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

– Wykonawca, czyli firma „Dekarz” z Sieradza, ma czas do maja br. na przygotowanie projektu, a następnie pół roku na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu – informuje Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

Za kwotę 219 tys. zł zostanie zmodernizowany system oświetlenia na ledowe, wymieniona będzie instalacja elektryczna, ocieplony stropodach i ściany zewnętrzne budynku.

Obiekt stanowi nie tylko miejsce spotkań mieszkańców Niewiesza. Znajduje się tu również siedziba OSP oraz aktywnie działającego we wsi Stowarzyszenia Promocji Niewiesza i Okolic.

Warto przypomnieć, że cztery lata temu poddębicki samorząd przy wsparciu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przeprowadził remont wewnątrz budynku.

Nie była to jedyna gminna inwestycja na terenie Niewiesza. Także w 2015 roku dzięki dotacji z PROW udało się przebudować stację uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę mieszkańców dwunastu miejscowości i powstał zbiornik retencyjny wody czystej.

Gmina przebudowała również infrastrukturę drogową. W Józefowie pojawił się asfalt. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 40% ze środków Województwa Łódzkiego. Ponadto Gmina włączyła się finansowo w przebudowę drogi powiatowej: Karnice-Niewiesz-Lipnica.