Droga w Mrowicznej otwarta!

Droga w Mrowicznej otwarta!

Mieszkańcy Mrowicznej mogą poruszać się po nowej nawierzchni asfaltowej. Droga została oficjalnie otwarta.

– Inwestycja w Mrowicznej to jedna z kilkunastu, które w tym roku realizuje poddębicka Gmina – podkreśla Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Na długości dwóch kilometrów pojawiła się jezdnia, pobocza oraz zjazdy do posesji. Wykonawcą była firma PRD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1,8 mln zł.

– Zadanie zostało sfinansowane z gminnej kasy, dlatego serdecznie dziękuję radnym Rady Miejskiej za zapewnienie środków w budżecie – powiedział podczas uroczystego otwarcia radny Bogumił Jóźwiak.

Mieszkańcy od dawna czekali na przeprowadzenie przedsięwzięcia.

– Cieszymy się, że doczekaliśmy się nowej drogi. W końcu w lepszych warunkach możemy dojechać do domów i działek, a dzieci do szkoły – mówi Bożena Ziarniewicz, prezes OSP Mrowiczna.

– Warto dodać, że jezdnia w Mrowicznej dołączyła do sieci dróg w Tarnowej, Golicach, Małym i Sworawie, które w poprzednich latach wybudował poddębicki samorząd – przypomina Burmistrz Sęczkowski.

Nie jest to ostatnia inwestycja dla mieszkańców tej miejscowości. Dzięki wsparciu funduszy unijnych wymieniony zostanie dach remizy OSP Mrowiczna, w której znajduje się świetlica wiejska. Całość w kwocie 62 tys. zł  pokryją środki pozostające w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.