„EkoJanosik” dla Poddębic

„EkoJanosik” dla Poddębic

Poddębice zostały laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik 2018”, którą przyznała Narodowa Rada Ekologiczna w kategorii “Samorząd Edycji 2018” dla gmin miejsko-wiejskich. Jedynie 80 samorządów spośród 2500 z całego kraju otrzymało ten zaszczytny tytuł.

W gmachu Sejmu RP Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Posła Kornela Morawieckiego odebrał wyróżnienie za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Szczególnie docenione zostały działania inwestycyjne poddębickiej Gminy w zakresie geotermii. Dzięki budowie odwiertu możliwy jest rozwój geotermii, a także realizacja kolejnych przedsięwzięć proekologicznych.

Nad wyborem nagrodzonych tytułem “EkoJanosik” czuwała Krajowa Rada Ekologiczna, powołana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkowie Rady to przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych.

– To dla nas duże i niespodziewane wyróżnienie, ponieważ nominacje najlepszych jednostek do konkursu zgłaszały wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska oraz krajowe korporacje samorządowe i gospodarcze, m.in. Buisness Centre Club, czy Polski Klub Biznesu – mówi Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.