Gmina pozyskała dotacje na sprzęt strażacki

Gmina pozyskała dotacje na sprzęt strażacki

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Poddębice rywalizowały o miano najlepszej w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Deszczowa aura nie przeszkodziła w przeprowadzeniu zawodów. Aż w trzech kategoriach triumfowali druhowie OSP Poddębice – mężczyźni i kobiety w grupie Seniorów oraz chłopcy w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Wśród dziewcząt wygrały druhny z Nowego Pudłowa.

W oldboyach zwyciężyła OSP Bałdrzychów, przed OSP Panaszew i OSP Ciężków.

Druhowie z gminnych jednostek mają powody do zadowolenia nie tylko z racji wyników w zawodach. Poddębicki samorząd pozyskał dotacje w łącznej wysokości 80 tys. zł na sprzęt strażacki.

– Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 14 tys. zł na zakup agregatów oddymiających dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, to jest: Bałdrzychów, Kałów, Niemysłów i Niewiesz – informuje Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

Z kolei za 66 tys. zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości możliwe stanie się nabycie sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego.

– Z finansowego wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwości skorzystają ochotnicy z Kałowa, Bałdrzychowa, Niemysłowa, Niewiesza, Sworawy, Karnic, Poddębic i Góry Bałdrzychowskiej – wymienia Burmistrz Poddębic.

Dzięki tym pieniądzom jednostki Gminy Poddębice wzbogacą się m.in. o torby ratownicze wraz z szynami i deską, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku, defibrylator, sprzęt do znakowania miejsca wypadku, czy pilarkę do drewna.

Jak podkreślają druhowie nowy sprzęt zwiększy możliwość niesienia pomocy poszkodowanym. – Wyposażenie jakie posiadamy jest częściowo wyeksploatowane, brakuje torb ratowniczych, dlatego pozyskane przez Gminę dotacje na sprzęt strażacki pozwolą ochotnikom właściwie realizować zadania z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego – uważa Marek Ośkiewicz, Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Poddębicach.