Informacja

Informacja

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  Gmina Poddębice wychodząc naprzeciw osobom mającym obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień zapewni transport osób chętnych na szczepienia.

Z  transportu organizowanego przez gminę będą mogły skorzystać osoby:

– niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W przypadku w/w osób niepełnosprawnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej opieki przez członka rodziny lub opiekuna.

Potrzeby w powyższym zakresie należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji.

Koordynatorem gminnym do spraw organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest Pani Edyta Łaski – tel. 43 8710732 lub 603682044 w godz. 8.00–16.00.

Burmistrz Poddębic

/-/ Piotr Sęczkowski