Informacja Starostwa Powiatowego w Poddębicach o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja Starostwa Powiatowego w Poddębicach o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z trwającym zagrożeniem koronawirusem COVID-19 na terenie Polski, Starostwo Powiatowe w Poddębicach informuje, iż zostaje wydłużony okres udzielania porad telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do 30 czerwca 2020 roku (wtorek) (z możliwością przedłużenia).

Harmonogram udzielania porad prawnych:

Data Godziny Nr telefonu adres email
15.06.2020 r. 8.00-12.00

 

9.00-13.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

16.06.2020 r. 8.00-12.00

 

12.00-16.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

17.06.2020 r. 8.00-12.00

 

12.00-16.00

796 914 426

 

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

18.06.2020 r. 8.00-12.00 796 914 426 leder.pomocprawna@poddebicki.pl
19.06.2020 r. 8.00-12.00

 

8.00-12.00

796 914 426

 

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

22.06.2020 r. 8.00-12.00

 

9.00-13.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

23.06.2020 r. 8.00-12.00

 

12.00-16.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

24.06.2020 r. 8.00-12.00

 

12.00-16.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

25.06.2020 r. 8.00-12.00 796 914 426 leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

26.06.2020 r. 8.00-12.00

 

8.00-12.00

796 914 426

 

884 785 878

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl

29.06.2020 r. 8.00-12.00

 

9.00-13.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

30.06.2020 r. 8.00-12.00

 

12.00-16.00

796 914 426

 

796 902 587

leder.pomocprawna@poddebicki.pl

 

rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres wskazany przy odpowiednim dyżurze wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór oświadczenia dostępny pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html