Informaja

Informaja

Burmistrz Poddębic przypomina, że zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Deklaracja jest dostępna na stronie www.zone.gunb.gov.pl .

Osoby, które nie mogą skorzystać z formy elektronicznej, deklarację w wersji papierowej mogą złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miejskiego w Poddębicach na adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21. Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – numer tel. 43 8710745.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy czyli do 30 czerwca 2022r. Natomiast jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl).

Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji zachęcamy do zapoznania się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania” https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B – budynki i lokale nie mieszkalne