Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Radni Rady Miejskiej w Poddębicach nie mieli wątpliwości co do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piotrowi Sęczkowskiemu.

– Widoczna jest działalność włodarza Miasta Gorących Źródeł oraz jego zespołu, a także ogromna determinacja w pozyskiwaniu środków i walka o każdą inwestycję – podkreśla Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Gogulski.

Poddębicki samorząd zainwestował ponad 140 mln zł w projekty geotermalne. Od roku można korzystać z Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji, a na ukończeniu jest zadanie, dzięki któremu gminna spółka Geotermia będzie produkować prąd i dodatkową ilość ciepła.

Do tego na terenie Gminy prowadzonych jest szereg inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, między innymi w miejscowościach: Ewelinów, Józefów, Borki Lipkowskie, Mrowiczna, Szczyty-Aleksandrówek, Adamów-Józefka oraz w obrębie ulic: Przejazd i Południowa, Gajowa-Jałowcowa-Wiejska.

– Tylko w ciągu ostatniego roku na budowę i modernizację dróg zainwestowaliśmy 40 mln zł – przypomina Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Realizowane są przedsięwzięcia oświatowe o wartości 16 mln zł. W minionych miesiącach przy poddębickiej podstawówce powstał kompleks boisk, a obecnie przebudowywany jest również budynek szkoły i hala sportowa.

Przy udziale środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Podkowa modernizowane są remizy OSP Zagórzyce, Chropy i Mrowiczna.

Trwają też prace w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Łężkach. Podpisane zostały umowy na budowę sieci kanalizacyjnej z Byczyny w kierunku Góry Bałdrzychowskiej, powstanie sieci wodociągowej Borzewisko-Dominikowice-Balin-Lipnica, budowę kanalizacji sanitarnej w Pradze i tłoczni w Bałdrzychowie oraz instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania w Poddębicach.

– Samorząd na tym nie poprzestaje, bo posiada potencjał i planuje pozyskać kolejne fundusze. Są też problemy, o których nie można zapominać.  W związku z reformą finansów publicznych Gmina o blisko 3 mln zł ma mniejszy podatek dochodowy PIT. Niepokojący jest brak środków z Krajowego Programu Odbudowy. Martwi również stan drogi nr 72, prowadzącej do stolicy województwa. Stan nawierzchni jest fatalny. Trakt jest pełen ubytków. Właściwie nie ma tygodnia, by nie było na niej wypadku – dodaje Przewodniczący Rady Paweł Gogulski.

 


Gmina podpisała umowę na kolejną inwestycję drogową – tym razem przebudowę traktu w Chropach

Wybudowana w zeszłym roku droga przy poddębickich termach oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej

Obecnie trwająca przebudowa ul. Południowej w Poddębicach