Kampania “STOP agresji drogowej”

Kampania “STOP agresji drogowej”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przypomina o uruchomionej specjalnej skrzynce elektronicznej, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli  byłeś świadkiem i masz taki film – prześlij !

Adres: mailowy:  stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie
– daty, godziny i miejsca zdarzenia  (miejscowość, ulica, nr drogi)
– danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
– danych zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewent. numer telefonu

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne – nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

   Uwaga! Rozmiar przekazywanego na powyższą skrzynkę odbiorczą materiału filmowego nie powinien przekraczać 40 Mb. W przypadku większej pojemności  można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.
(Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach)