Komunikat Starosty Poddębickiego w sprawie zdalnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Komunikat Starosty Poddębickiego w sprawie zdalnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe oraz pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie kraju Starosta Poddębicki informuje, iż od dnia 21 października 2020 roku zostaje przywrócona zdalna obsługa osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Bezpośrednia obsługa w punktach zostaje zawieszona
do odwołania.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 678 78 16 lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy. Po dokonaniu rejestracji
adwokat lub radca prawny będzie się z Państwem kontaktował w wyznaczonym terminie telefonicznie na podany przez Państwa przy rejestracji numer telefonu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Nasze działania
są podejmowane dla dobra wszystkich Mieszkańców Powiatu.