Komunikat ws. otwarcia targowiska

Komunikat ws. otwarcia targowiska

Komunikat ws. wznowienia prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Poddębicach przy pl. Kościuszki 27A.

 

                                                                                                                                 Poddębice, dnia 22.04.2020 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 25 kwietnia 2020 roku (sobota) wznowione zostaje prowadzenie handlu na targowisku miejskim w Poddębicach przy pl. Kościuszki 27A.

Osoby korzystające z targowiska proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), m.in.:

– odległość pomiędzy stoiskami handlowymi musi wynosić 5 metrów,

– odległość pomiędzy kupującymi musi wynosić 2 metry,

– konieczność posiadania jednorazowych rękawiczek oraz zakrycia nosa i ust.

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski