Konsultacje społeczne – LGD “Podkowa”

Konsultacje społeczne – LGD “Podkowa”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza do włączenia się w proces tworzenia LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027. Konsultacje społeczne w Poddębicach odbędą się 28 września 2022 r. o godz. 16:00 w budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych ISON przy Termach Poddębice, ul. Mickiewicza 19. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania LGD oraz pokazane możliwości jakie daje program LEADER w nowym okresie finansowania. Zapraszamy do udziału mieszkańców gmin partnerskich, samorządowców, sołtysów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP, kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia). Spotkanie mają charakter otwarty.