LGD “Podkowa” informuje o naborze wniosków i szkoleniach

LGD “Podkowa” informuje o naborze wniosków i szkoleniach

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także zaprasza na szkolenia.